Bố cục HTML và những điều cần biết

Bố cục HTML vô cùng thông dụng trong việc lập trình trang web trong giai đoạn hiện nay. Chính vì điều đó, tìm hiểu bố cục HTML là điều cần làm đầu tiên cho tất cả mọi học viên khi bước đầu đến với lập trình web.

1.Vì sao bố cục HTML quan trọng?

Như chúng ta đã biết, một trang web thường được thiết kế từ rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Chúng sẽ truyền đạt thông tin và hiển thị tất cả mọi thứ theo suy nghĩ của lập trình viên. Tuy nhiên, tất cả đều sẽ chỉ hiển thị dưới dạng bố cục HTML.

Bố cục HTML

Có thể nói bố cục HTML là một bộ phận quan trọng của một trang web. Nếu ta ví trang web như cơ thể của con người thì bố cục HTML chính là khung xương, được thiết kế bằng những đoạn mã lập trình khá phức tạp và tinh vi, có thể giúp tạo nên một website có độ tương tác cao để người dùng dễ sử dụng.

2.Những câu lệnh quan trọng trong bố cục HTML cần phải chú ý

Bố cục HTML cũng có những câu lệnh quan trọng, cốt yếu mà mỗi người cần phải tìm hiểu trong giai đoạn đầu tiếp xúc với loại ngôn ngữ này. Trong đó, 4 câu lệnh của bố cục HTML mà mỗi người cần nhớ:

<!DOCTYPE html> đây là câu lệnh mở đầu bố cục HTML. Mục đích chủ yếu của nó là giúp trình duyệt hiểu được đây chính là tài liệu HTML.

<html></html> đây là câu lệnh nhằm mục đích bao quát chương trình trong bố cục HTML. Nó thường nằm sau câu lệnh mở đầu, thường được gọi là cặp thẻ lớp ngoài cùng. Những lập trình viên sẽ viết chương trình bên dưới câu lệnh này.

Câu lệnh bố cục HTML

<head></head> đây là câu lệnh khai báo thông tin trang web khi bạn bắt đầu thiết kế một trang web theo những yêu cầu sử dụng trong bố cục HTML.

<body></body> đây là câu lệnh để khai báo nội dung trang web trong bố cục HTML. Những lập trình viên sẽ viết những đoạn mã để hiển thị nội dung trang web bên dưới câu lệnh.

3.Công cụ soạn thảo bố cục HTML

Bố cục HTML thường được viết dưới dạng công cụ riêng và được lưu dưới dạng: “.html”. Thông thường, người soạn thảo bố cục HTML thường sử dụng notepad để viết những đoạn mã lập trình này.

Notepad là một lập trình có sẵn trong window nhằm hỗ trợ cho những lập trình viên viết bố cục HTML một cách dễ dàng. Thông thường, khi mới bắt đầu tập viết bố cục HTML, notepad sẽ là công cụ soạn thảo đầu tiên mà mỗi người tiếp xúc. Việc soạn thảo bố cục HTML khá đơn giản. Tuy nhiên, nhiều lập trình viên khi đã có trình độ cao thường sẽ không thích sử dụng notepad.

Ngoài ra, những lập trình viên cũng có thể viết bố cục HTML bằng nhiều công cụ khác nhau. Điều quan trọng là tuyệt đối không được lưu dưới bất kì định dạng nào khác. Đây là bắt buộc đối với sử dụngbố cục HTML để tạo nên một trang website có độ tương tác phù hợp cho tất cả mọi người.

Bố cục HTML khá quan trọng trong đời sống. Không chỉ có lập trình viên mà những người sử dụng website cũng nên tìm hiểu sơ lược những điều cơ bản nhất về bố cục HTML như: ngôn ngữ để viết code, các câu lệnh quan trọng,…